ارباب حلقه ها؛ هر آنچه درباره حلقه های قدرت باید بدانید

به گزارش مجله پیکوشو، صحبت کردن در مورد ارباب حلقه ها بدون پیش کشیدن بحث حلقه ها کاری سخت است. حلقه های قدرت از طریق الف های سرزمین میانه و زیر نظر دقیق سائورون ساخته شده بودند.

ارباب حلقه ها؛ هر آنچه درباره حلقه های قدرت باید بدانید

او موجودی شیطانی بود که تصمیم گرفته بود حلقه هایی را برای اغوا کردن حاکمان جهان و تسلیم آن ها به شیطان بسازد تا بتواند همه حاکمان را کنترل کند. در فیلم اول، سائورون قصد داشت حلقه اصلی را نزد خود نگاه دارد، چرا که این حلقه به همه حلقه های دیگر مرتبط بود و اگر از بین می رفت، حلقه های دیگر نیز قدرتی نداشتند. حال که قرار است آمازون، نسخه جدیدی از این فیلم مملو از حلقه های قدرت را منتشر کند، به نظر می رسد بهتر است که به گذشته بازگردیم و به تاریخچه و معانی پشت هر یک از این حلقه های باورنکردنی نگاهی بیندازیم.

این حلقه ها که تاثیرات منفی بسکمک بر روح و روان انسان های فانی می گذارند و آن ها را به موجوداتی مخرب، فاسد و مهارنشدنی تبدیل می کنند، از طریق سائورون به تمامی حاکمان نژادهای سرزمین میانه اعطا شد، به این امید که رهبران آن ها تسلیم وسوسه حلقه ها شوند و کنترلشان برای سائورون آسان تر شود. سائورون که کاری می کرد تا الف ها شخصیت واقعی اش را تشخیص ندهند، الف ها را به رهبری سلبریمبور متقاعد نمود تا حلقه ها را تحت نظارت او بسازند.

در نهایت 16 حلقه از این 19 حلقه به دورف ها و انسان ها (هفت حلقه به دورف ها و 9 حلقه به انسان ها) اعطا شد و سه حلقه دیگر از طریق الف ها دور از چشم سائورون ساخته شد. این سه حلقه از طریق الف ها در جایی نگهداری می شدند و از چشم سائورون پنهان بودند. الف ها از این حلقه ها نه برای جنگ، بلکه برای شفا و محافظت از خود استفاده می نمودند.

تاریخچه طولانی و بلند بالای این حلقه های قدرت و نقشی که آن ها در سرنوشت سرزمین میانه ایفا می نمودند، همان چیزی است که محور داستان ارباب حلقه ها را تشکیل داده است. بنابراین ما در ادامه می خواهیم به تفکیک حلقه های قدرت بپردازیم و ببینیم حلقه هایی که به نژادهای انسان ها و دورف ها داده شده بود، حلقه هایی که الف ها پنهان کرده بودند و در نهایت حلقه یگانه که سائورون آن را برای خودش می خواست چه ویژگی هایی داشتند. 19 حلقه که به نام حلقه های کوچک تر نیز شناخته می شدند، حلقه هایی بودند که سائورون به حاکمان نژادهای سرزمین میانه داده بود به این امید که این پادشاهان اسیر وسوسه های حلقه ها شوند و سائورون بتواند آن ها را تحت سلطه خود بگیرد.

9 تا از این حلقه ها به نژاد انسان ها داده شد. انسان هایی که این حلقه ها را دریافت کردند عملا به موجوداتی جاودانه تبدیل شدند، اگرچه زندگی بی خاتمهشان برای آن ها غیرقابل تحمل بود. حلقه ها باعث شدند که آن ها مدام با سائورون، ارتباط روحی داشته باشند و در نهایت قبل از او از بین بروند. این انسان ها به اشباح حلقه یا نازگول معروف شدند. خدمتکاران سائورون نیز قدرت باور نکردنی داشتند اما به معنای کامل کلمه تحت کنترل او بودند و رهبر آن ها، جادوگر آنگمار، دومین فرمانده سائورون بود.

هفت حلقه از حلقه های کوچک تر به دورف ها اعطا شد. با این حال دورف ها که از انسان ها، مقاوم تر و سرسخت تر بودند، تسلیم سائورون نشدند. ولی حلقه ها باعث شدند که آن ها به شدت بخیل شوند و به جمع آوری ثروت هنگفت روی بیاورند. رهبران دورف ها که حلقه ها را در اختیار داشتند، در نهایت به شدت طمع کار شدند. قوی ترین حلقه از این هفت حلقه به دورین سوم داده شد و در نهایت زمانی که او به اسارت سائورون درآمد به تراین دوم رسید. هنگامی که حلقه از دورین سوم به تراین دوم رسید، نفرین حلقه به قوت خود باقی ماند و سبب بروز بیماری طلا در میان سلسله دورین شد. تورین، پسر تراین و پادشاه دورف ها نیز به این بیماری مبتلا شد.

سه حلقه آخر از حلقه های کوچک تر، حلقه هایی بودند که الف ها آن ها را دور از چشم سائورون ساخته بودند و در اختیار آن ها بود. این سه حلقه ناریا، ننیا و ویلیا نام داشتند و هر کدام با عنصری مرتبط بودند و از قدرت های منحصربه فردی بهره می بردند. این حلقه ها برای همه نامرئی بودند، مگر کسانی که قدرت حلقه متعلق به آن ها بود.

ناریا با عنصر آتش مرتبط بود و می توانست مردم را با هم متحد کند و الهام بخششان باشد و در مواجهه با ناامیدی، امید را در دلشان بیدار کند. قبل از اینکه ناریا به گندالف برسد به سیردان، ارباب بهشت های میتلوند تعلق داشت. ننیا از طریق گالادریل نگهداری می شد. این حلقه که با عنصر آب مرتبط بود، درخشنده بود و حتی یک بار سموایز گمجی گفت که به نظر می رسد گالادریل یک ستاره در انگشتان خود دارد. اگر چه او نمی توانست خود حلقه را ببیند، چرا که حلقه این قدرت را داشت تا از خودش محافظت کند. گالادریل از آن برای پنهان کردن لورین یا همان جنگل الف ها، از دست موجودات شرور استفاده می کرد. ویلیا که با عنصر باد مرتبط بود، به پادشاه الف ها، گیل گالاد تعلق داشت و بزرگ ترین حلقه در میان این سه حلقه بود. زمانی که گیل گالاد درگذشت، این حلقه به الروند رسید. به احتمال زیاد ویلیا قدرت التیام بخشیدن به دردها را داشت، هر چند هرگز به صراحت به آن اشاره نشد.

در حالی که این 19 حلقه با کمک الف ها ساخته شده بودند، حلقه نهایی، یعنی همان حلقه ای که بر تمامی حلقه ها حکم فرمایی می کرد، به تنهایی از طریق سائورون ساخته شد. این حلقه که بر قدرت حلقه های دیگر تسلط داشت، اندکی از قدرت سائورون را در درون خود داشت تا بتواند او را توانمندتر از قبل کند. هدف سائورون استفاده از حلقه یگانه برای تحت تاثیر قرار دادن و کنترل فکر کسانی بود که حلقه های کوچک تر را در اختیار داشتند. این حلقه قدرتی چند برابر تمامی حلقه های کوچک تر را در خود داشت و هر کسی که آن را در اختیار داشت می توانست فکر سایر حاملان حلقه را بخواند و نامریی شود.

سائورون با اعطای حلقه های کوچک تر به رهبران نژادهای دیگر، امیدوار بود که بتواند بر فکر و اراده آن ها چیره شود و بقیه قسمت های سرزمین میانه را بدون هیچ گونه نزاعی تصرف نماید. قطعا چنین پیروزی ای برای او بسیار لذت بخش بود، با این حال، همه چیز آن طور که سائورون در نظر داشت پیش نرفت. در طول جنگ آخرین اتحاد، ایسیلدور، پسر الندیل که به همراه برادرش، فرمانروایی گاندور را بر عهده داشت، انگشت سائورون را قطع کرد و حلقه را از آن خود نمود. او که نمی توانست در برابر قدرت حلقه مقاومت کند، آن را تا زمان مرگ در نزد خود نگه داشت. اما زمانی که ایسیلدور بر آن شد تا حلقه یگانه را به ریودنل بیاورد، او و گروهش از طریق اورک ها که حلقه، روحشان را تسخیر کرده بود مورد حمله قرار گرفتند. ایسیلدور که نمی توانست حلقه را رها کند، شاهد مرگ پسرانش بود و خاتمه از مهلکه فرار کرد و در رودخانه ای افتاد. حلقه گم شد و ایسیلدور از طریق تیرهای اورک ها کشته شد.

حلقه یگانه در نهایت به دست دو پسر عموی هابیت به نام های دیگل و اسمیگل می افتد که سبب می شود اسمیگل، دیگل را بکشد و بلافاصله تحت سلطه حلقه قرار بگیرد. او که بعدها در فیلم با نام گالوم شناخته شد، به مدت 500 سال از طریق حلقه تسخیر شد تا زمانی که بیلبو بگینز آن را از او گرفت. بیلبو حلقه را از او گرفت و آن را تا خاتمه سفرش به همراه تورین و سایر دورف ها برای باز پس گیری اربور نزد خود نگاه داشت. پس از آن، او به شایر بازگشت و در نهایت حلقه را به فرودو داد و در اینجاست که سفر فرودو و داستان اصلی ارباب حلقه ها آغاز می شود.

در نهایت فرودو علیرغم تمام تلاش هایش تحت تاثیر حلقه قرار می گیرد. پس از اینکه فرودو از انداختن حلقه به درون مواد آتش فشانی سامات ناور، خودداری می کند، اسمیگل سر می رسد و انگشت فرودو را گاز می گیرد و با حلقه به درون ماگما می افتد. درست همانند زمانی که ایسیلدور، حلقه یکتا را از سائورون ربود. از آنجایی که قدرت بقیه حلقه ها به حلقه یگانه وابسته است، از بین رفتن آن به این معنی بود که قدرت حلقه های کوچک تر نیز از بین رفته بود.

در حقیقت، تمامی حلقه ها نفرین هایی بودند که به عنوان هدیه به این و آن اعطا می شدند. در حالی که این حلقه ها ثروت و قدرت زیادی را برای صاحبان خود به ارمغان می آوردند، فکر صاحبان را فاسد می نمودند و اختیار امور را از آن ها سلب می کردند و سبب می شدند تا آن ها اموال و قدرتشان را صرف امور بی فایده کنند.

لازم به ذکر است که تعداد بسیار کمی از موجودات توانستند در برابر وسوسه حلقه ها به ویژه حلقه یگانه مقاومت کنند. حتی گالادریل نیز بعد از تماشای آینده ای که می توانست با قدرت حلقه داشته باشد و همچنین قدرت تخریب آن، به سختی در برابر آن مقاومت نمود. فقط ساموایز گمجی بود که به هیچ وجه تحت تاثیر وسوسه حلقه یگانه قرار نگرفت، زیرا او به هیچ وجه دنبال قدرت و ثروت نبود. در عوض، او فقط آرزو داشت که دوستانش سلامت باشند و از آنجا که حلقه یگانه فقط در پی شر بود برای او هیچ فایده ای نداشت.

منبع: collider

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 6 فروردین 1401 بروزرسانی: 6 فروردین 1401 گردآورنده: picosho.ir شناسه مطلب: 2021

به "ارباب حلقه ها؛ هر آنچه درباره حلقه های قدرت باید بدانید" امتیاز دهید

1 کاربر به "ارباب حلقه ها؛ هر آنچه درباره حلقه های قدرت باید بدانید" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ارباب حلقه ها؛ هر آنچه درباره حلقه های قدرت باید بدانید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید