پرداخت یکسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و 220 میلیونی

به گزارش پیکوشو، تهران (پانا) - مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه خودروهایی که بالای 220 میلیون تومان هستند باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده نمایند،گفت اگرچه بیمه نامه بدنه اختیاری است ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث توصیه می گردد دارندگان خودروها و بویژه کسانی که خودروی گران قیمت دارند نسبت به خرید بیمه نامه بدنه از شرکت های بیمه اقدام نمایند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل روبرو نشوند.

پرداخت یکسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و 220 میلیونی

به گزارش ایسنا، تغییر در قانون بیمه شخص ثالث در چند سال اخیر و طبقه بندی خودروها در دو بخش متعارف و غیرمتعارف(لوکس) برای پرداخت خسارت در حالی صورت گرفت که بعد از تصویب آن به تدریج بازار خودرو دستخوش تحولات بسیاری شده و قیمت در آن دیگر قابل مقایسه با زمان تصویب قانون مربوطه نیست؛ به طوری که در حال حاضر عمده خودروهای موجود در بازار که زمانی جزو خودروهای متعارف تقسیم بندی می شدند با افزایش تند قیمت در بازار، در رده خودروهای غیرمتعارف قرار گرفته و در بیمه شخص ثالث متضرر می شوند؛ روالی که صاحبان رضایتی از آن ندارند.

در همین رابطه عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی شرایط و سقف پرداختی بیمه شخص ثالث در امسال و مسائل ناشی از آن را مورد آنالیز قرار داده و تشریح نموده است.

اعمال محدودیت قانونی برای پرداخت خسارت

وی با بیان اینکه تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 1395 قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت اقتصادی وارده به خودرو زیاندیده قائل نبود، شرح داد: یعنی اگر خسارت به یک خودرو لوکس چند صد میلیونی تومانی هم وارد می شد مقصر حادثه باید تمام خسارت را پرداخت می کرد. اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث قانونگذار خودروها را بر اساس معیار قیمت به خودروهای متعارف و نامتعارف تفکیک نموده و برای جبران خسارت اقتصادی خودروهای نامتعارف حد مشخص نموده است. بر این مبنا خودروی متعارف به خودروئی گفته می گردد که قیمت آن کمتر از 50 درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می گردد.

خسروجردی اضافه نمود: بر این اساس در امسال که مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه حرام 440 میلیون تومان مشخص شده، نصف آن یعنی 220 میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت است. به عبارتی خودروهای تا سقف این قیمت، متعارف و بالاتر از آن نامتعارف شناخته می شوند.

پرداخت نامحدود خسارت به خودروهای تا 220 میلیون

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی درباره شرایط پرداخت خسارت به خودروهای متعارف و غیرمتعارف نیز شرح داد: اگر یک خودروی متعارف که قیمت آن در امسال حداکثر 220 میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت اقتصادی گردد، میزان خسارت به هر اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران گردد. حال اگر مقصر حادثه بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، این مبلغ تا سقف تعهداتی که در بیمه نامه درج شده است توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد و اگر بیمه نامه نداشته یا تعهدات بیمه نامه کافی نباشد، کل خسارت و یا مبلغ مازاد بر تعهد بیمه گر را مقصر حادثه باید جبران کند. یعنی برای خودروهایی که تا سقف 220 میلیون ارزش دارند، هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

قانون به ضرر خودروهای بالای 220 میلیون

وی با بیان اینکه اگر خودروی زیان دیده بیش از 220 میلیون تومان قیمت داشته باشد که البته در حال حاضر بسیاری از خودروها در این رده قرار دارند، نحوه پرداخت خسارت به آن ها متفاوت خواهد بود. ادامه داد: بر این اساس اگر خودروی زیان دیده مثلا 500 میلیون تومان ارزش داشته باشد با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد 220 میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود.

وقتی قطعات خودرو میلیاردی به اندازه خودرو 220 میلیونی می ارزد

خسروجردی شرحات بیشتری ارائه کرد و گفت: اگر خسارت وارده جزئی باشد،به عنوان مثال گلگیر آن خسارت دیده باشد با توجه به اینکه خودرو زیان دیده نامتعارف محسوب می گردد مقصر حادثه و به تبع آن شرکت بیمه فقط در حد خسارت وارده به گلگیر یک خودرو متعارف مسوول است؛ به این صورت که خسارت گلگیر خودروی 220 میلیون تومانی مورد آنالیز و ارزیابی قرار می گیرد و آنگاه معادل آن برای خودروی آسیب دیده پرداخت می گردد؛ بنابراین کارشناسی و پرداخت خسارت به یک خودروی گرانقیمت چه خسارت جزئی یا کلی باشد متناظر با بالاترین قیمت یک خودروی متعارف که در حد 220 میلیون تومان ارزش دارد انجام خواهد شد.

شرکت های بیمه باید بالاترین حد خسارت را بدهند

مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی تاکید نمود: شرکت های بیمه در زمان اعمال این قاعده باید توجه نمایند که ممکن است چند خودرو در بازار با قیمت 220 میلیون تومان وجود داشته باشد، آنگاه بالاترین حد خسارت که می توان به خودروهای با این رنج قیمت پرداخت کرد مبنای پرداخت خسارت به خودروی غیرمتعارف است.

زیان قانون بیمه ثالث را با بیمه بدنه جبران کنید

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه خودروهایی که بالای 220 میلیون تومان هستند باید برای جبران زیان از بیمه بدنه استفاده نمایند،اضافه نمود: گرچه بیمه نامه بدنه اختیاری است ولی با توجه به افزایش قیمت خودروها و وجود قاعده ذکر شده در بیمه نامه شخص ثالث توصیه می گردد دارندگان خودروها و بویژه کسانی که خودروی گران قیمت دارند نسبت به خرید بیمه نامه بدنه از شرکت های بیمه اقدام نمایند تا در زمان بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل روبرو نشوند.

خسروجردی در رابطه با مشخص و پرداخت خسارت بدنی نیز گفت: اساسا قانون بیمه شخص ثالث سال 1395در این رابطه بدون سقف است و در صورتیکه میزان دیه شخص ثالث مصدوم یا فوت شده بیشتر از تعهد مندرج در بیمه نامه باشد، مبلغ مازاد بر بیمه نامه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می گردد.

به گفته وی، برای همین از سال 1395 طبق قانون احتیاج به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه و صدور الحاقیه بعد از افزایش دیه توسط قوه قضائیه وجود ندارد، اما در خصوص خسارت های اقتصادی این احتیاج وجود داشته و شرکت های بیمه با دریافت حق بیمه اضافی، تعهدات اقتصادی بیمه نامه شخص ثالث را افزایش می دهند.

خسروجردی یادآور شد: تعهدات بیمه شخص ثالث در امسال حداقل 11 میلیون تومان است که اگر بیمه گذاران تمایل داشته باشند می توانند این مبلغ را افزایش بدهند که اگر در زمان وقوع حادثه خسارتی بیش از این به خودروهای دیگر وارد کردند بیمه گر جبران کامل خسارت را بر عهده داشته باشد.

این قانون، مصوب مجلس و تغییر آن به مجلس مربوط است

مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی در رابطه با اینکه در چند سال اخیر و بویژه در امسال قیمت خودرو افزایش چند برابری داشته است؛ طوری که سقف 220 میلیونی تعداد بسیار محدودی از خودرو را پوشش داده و موجب نارضایتی مردم شده است آیا قرار نیست تغییری در رویه موجود پرداخت خسارت رخ دهد؟ گفت: این قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی توان خلاف آن عمل کرد ولی تا حدی که امکان داشته تفسیر شرکت های بیمه به نفع زیان دیدگان انجام می گیرد و پرداخت خسارت نیز به بالاترین حد ممکن صورت می گیرد؛ اما اعمال تغییرات اساسی در این خصوص احتیاج به اصلاح قانون در مجلس دارد.

درخواست صنعت بیمه برای تغییر قانون

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و به همین منظور لایحه ای به وسیله دولت به مجلس ارائه شده است، اضافه نمود: این تقاضای صنعت بیمه نیز است، چرا که محاسبات این روش برای شرکت های بیمه نیز سخت و از سویی موجب نارضایتی زیان دیدگان شده که این در نهایت به نفع شرکت های بیمه نیز تمام نخواهد شد.

پیشنهاد بیمه چیست؟

خسروجردی اضافه نمود: پیشنهاد ما این است که با اعمال تغییرات در این ماده از قانون، بیمه گر مکلف باشد خسارت واقعی خودروی زیان دیده را(بدون توجه به اینکه خودرو ارزان قیمت است یا لوکس) تا سقف تعهدات اقتصادی اجباری و اختیاری مندرج در بیمه نامۀ مقصر حادثه محاسبه و پرداخت کند. این در حالی است که بر اساس قانون حاضر اگر تعهد اقتصادی خودرو مقصر در بیمه نامه مثلا 50 میلیون تومانی باشد و به خودروی زیاندیده که غیر متعارف است 30 میلیون تومان خسارت وارد شده باشد، شرکت بیمه باید طبق قاعده متناظر که شرح داده شده عمل کند یعنی ممکن است فقط 10 میلیون تومان از خسارت وارده جبران گردد که این با فلسفه بیمه همخوانی ندارد ولی تا زمانی که قانون اصلاح نگردد برای همه از جمله شرکت های بیمه لازم الاجراست.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 20 آبان 1399 بروزرسانی: 20 آبان 1399 گردآورنده: picosho.ir شناسه مطلب: 1267

به "پرداخت یکسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و 220 میلیونی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرداخت یکسان خسارت بیمه به خودرو میلیاردی و 220 میلیونی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید