چگونه بر فروتنی بیش از حد غلبه کنیم ؟

به گزارش مجله پیکوشو، شما بیش از حد فروتن هستید ؟ اگر چنین است ، زندگی تان به وسیله سایرین اداره خواهد شد ، و زمان آن است که بر این فروتنی بیش از حد ، غلبه کنید . به نظر راحت می آید ، این طور نیست ؟ نه ، واقعا این گونه نیست . چرا که فروتنی بیش از حد پاسخ دائمی به چالش های زندگی است . و غلبه بر آن موقع زیادی می برد و کوشش زیادی برای

چگونه بر فروتنی بیش از حد غلبه کنیم ؟

چگونه بر فروتنی بیش از حد غلبه کنیم ؟

شما بیش از حد فروتن هستید ؟ اگر چنین است ، زندگی تان به وسیله سایرین اداره خواهد شد ، و زمان آن است که بر این فروتنی بیش از حد ، غلبه کنید . به نظر راحت می آید ، این طور نیست ؟ نه ، واقعا این گونه نیست . چرا که فروتنی بیش از حد پاسخ دائمی به چالش های زندگی است . و غلبه بر آن موقع زیادی می برد و کوشش زیادی برای تغییر رفتار های گذشته ، ضروری است .

ریشه فروتنی بیش از حد ، در کم قدر خود را دانستن است . وقتی که قدر خودمان را کم می دانیم ، به چالش های زندگی با ترس و شک پاسخ می دهیم . و این پاسخ معمولا خیلی زود ایجاد می گردد . والدین مان ، معلمان ، و دوستان مان ارثیه ای را که همواره هم خوب نیست ، برای مان به جا گذاشته اند . برای مثال ، اگر شما مانند یک کودک ، قلدر بازی درآورید ، داد بزنید ، بدرفتاری کنید ، ممکن است از فروتنی بیش از حد ، رنج ببرید . من گفتم رنج ببرید ، چرا که فروتنی بیش از حد شما را راضی نمی سازد ؛ شما را به سمت زندگی غیر ممکن ، پیش می برد . خبر خوب این است ؛ شما می توانید یاد بگیرید که سربلند باشید !

اولین خاطره من ، درباره غلبه بر فروتنی بیش از حد است . من دو سال داشتم و والدین ام از انگلیس به آلمان ، تغییر مکان دادند . برای این که من را به سلامت از یک طرف رودخانه به طرف دیگر بگذرانند ، مادرم من را در قنداقی پیچید . من عصبانی شدم . یک سال بعد ، من درباره این خاطره از مادرم سؤال کردم . و او شرح داد که چه اتفاقی افتاد . ظاهرا ، من قشقرقی به پا کنم که مردم در اطرافم جمع می شوند تا کودکی را که دارد فریاد می زند و به خودش می پیچد ، را ببینند . مادر بیچاره ام آن قدر دست پاچه می گردد که ناگهان من را از قنداق بیرون می آورد . من فورا به سمت جمعیت می روم . می روم !

ما مجبور نیستیم صبر کنیم . بعد از همه این ها ، همگی توانایی تغییر را داریم . همه آن چه که ما احتیاج داریم که انجام دهیم این است که روش های تازه ای را تمرین کنیم .

همان طوری که می توانید تصور کنید ، والدین ام از کوره در می فرایند . در سرانجام ، تعداد زیادی از مسافرین اقدام به پیدا کردن من می نمایند . در نهایت ، آن ها من را در قسمت خدمه پیدا می نمایند ، به شادی دور و بر نردبانی ، می چرخیدم . در تعریف فروتنی بیش از حد ، پیشرفتی نکرده ام . و چیز خوبی است . چرا ؟ زیرا غلبه بر فروتنی بیش از حد به شما آزادی می دهد .

فروتنی بیش از حد به دیگران اجازه می دهد تا برای زندگی تان ، تصمیم بگیرند . در قدیم ، فروتنی به نظر مشخصه قابل ستایش زنانه ای بوده است . بدین معنا که زنان در خصوص چیزی شکایت نمی کردند ، و به اسم دارایی همسرشان بودند ، هیچ گونه استقلال اقتصادی نداشتند ، و حتی حق رأی دادن نداشتند . امروزه ، ترجیح اکثریت جامعه ، تماشا فروتنی بیش از حد در زنان زیاد نیست ، اما میان اقلیت ، این موضوع هنوز هست . وگرنه - اوه ! خدای من - آن ها باید حقوق برابر را درخواست می کردند . فروتنی چیز خوبی است ولی باید حد داشته باشد .

ما مجبور نیستیم صبر کنیم . بعد از همه این ها ، همگی توانایی تغییر را داریم . همه آن چه که ما احتیاج داریم که انجام دهیم این است که روش های تازه ای را تمرین کنیم . روش های زیر را بخوانید تا چگونگی تغییر را بیابید .

7 نکته برای این که چگونه به فروتنی بیش از حد غلبه کنیم

1) صدای تان را پیدا کنید

مردم فروتن معمولا با صدای آرامی حرف می زنند . از خودتان سؤال کنید چه کسی واقعا فروتن است . اجازه دهید آن فرد درونی بلند حرف بزند . برترین روش برای پیدا کردن صدای تان این است که به تمرین صدا ادامه دهید . مثلا کلاس آواز بروید .

2) هنر های رزمی را یاد بگیرید

اگر اعتماد به نفس تان پائین است ، به هنر های رزمی ادامه دهید . هنر های رزمی به گونه ای طراحی شده اند تا جنگ جوی درونی تان را بیرون بیاورد .

هر زمان که به حرف های درونی منفی توجه می کنید ، موجود خیالی را که نشسته تصور کنید و با محکمی به او بگوئید : الان نه ! سپس با دقت آن را از شانه تان پاک کنید .

3) بلند صحبت کنید

فروتنی بیش از حد ، ما را مجبور به سکوت می کند . بلند حرف زدن را تمرین کنید . به گروه های محبت آمیز ملحق شوید و در هر ملاقاتی چیزی بگوئید .

4) از تصدیق دیگران ، بهره ببرید

تصدیق دیگران ، ابزار های خوبی برای تغییر روشی که به وسیله آن ، خودمان را می بینیم ، هستند . یادداشت هایی را به آئینه و یا جاهای غیر منتظره ای بچسبانید ، بگوئید : من هر روز قوی تر می شوم !

5) قوی باشید

فروتنی نشانه ای است که نشان می دهد چگونه می ایستید . به خودتان یاد بدهید که راست بایستید و بدون درنگ نتایج مثبت را خواهید دید .

6) نحوه مصاحبه با خودتان را تغییر دهید به آن چه به خودتان می گویید ، دقت کنید . شما خواهید یافت که همواره خودتان را پائین تر از آن چه دیگران می دانند ، فرض می کنید ! وقتی که به فکر منفی توجه می کنید ، با فکر مثبتی آن را جا به جا کنید .

7) با مردمی که فکر مثبت دارند ، نشست و برخاست کنید

اعتماد به نفس ، مسری است ! اگر شما با مردمی که فکر مثبت دارند نشست و برخاست کنید و نقاط بالقوه خودتان را درک کنید ، به شما یاری می کند تا خودتان را جور دیگری ببینید .

اگر از عزت نفس کمی رنج می برید ، باید ریشه های اصلی آن را بیابید . ممکن است به وسیله کسی در زندگی تان چندین و چندبار کوچک شوید . ممکن است والدین تان به شما بگویند : نومید شده ای ! یا معلم تان بگوید : تو به هیچ جائی نمی رسی . نکته عجیب این است که ما این پیام های منفی را درونی می کنیم - حتی به آن ها نیرو می دهیم - و سپس برای باقی زندگی مان بارها و بارها از آن استفاده می کنیم ! در این جا استفاده از استراتژی نتیجه بخشی است به منظور رهایی خودمان از تحقیر های قبلی ، مطرح می گردد .

به موجود خیالی تان نه بگوئید

دفعه دیگر که به افکار درونی تان گوش می دهید و درباره خودتان قضاوت می کنید ، به خودتان بگوئید که شما به میزان کافی خوب نیستید ، و تصور کنید که موجودی خیالی بر شانه چپ تان نشسته است ، حرف های تند و زننده ای را به گوش تان می خواند . این موجود شبیه چیست ؟ چه رنگی است ؟ ممکن است شما تصور کنید که این روشی خنده دار است و شما را بخنداند .

اگر به موجود خیالی تان بارها و بارها ، نه بگوئید ، خواهید دید که افکار درونی منفی تان کاری با شما نمی توانند انجام دهند . سپس هر روز شما سربلندتر خواهید بود .

هر زمان که به حرف های درونی منفی توجه می کنید ، موجود خیالی را که نشسته تصور کنید و با محکمی به او بگوئید : الان نه ! سپس با دقت آن را از شانه تان پاک کنید . (برای دیگران این طور به نظر می رسد که شاید شما دارید کرکی را از روی لباس تان بر می دارید .)

بسیار مهم است که با موجود خیالی به مهربانی رفتار کنید با ثبات و محکم ، باشید . بعد از آن ، تنها صدا های منفی که در شما باقی می ماند ، باقی مانده های آن چیزی است که شما را در گذشته آزار می دادند . موجود خیالی مانند بخش کوچکی از درون تان است که هنوز از آن چه یک سال پیش اتفاق افتاده است ، رنج می برد .

اگر به موجود خیالی تان بارها و بارها ، نه بگوئید ، خواهید دید که افکار درونی منفی تان کاری با شما نمی توانند انجام دهند . سپس هر روز شما سربلند تر خواهید بود . بر فروتنی بیش از حد تان غلبه کنید و سربلند تر باشید .

منبع:alavigroup.com

ارسال به وسیله کاربر محترم سایت :sajad2007

منبع: راسخون
انتشار: 11 مهر 1400 بروزرسانی: 11 مهر 1400 گردآورنده: picosho.ir شناسه مطلب: 1831

به "چگونه بر فروتنی بیش از حد غلبه کنیم ؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چگونه بر فروتنی بیش از حد غلبه کنیم ؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید